Nieuws


Voorkómen is beter dan BurnOut

Vanuit inzicht in je stress- én veerkrachtbronnen en door gerichte stappen te zetten voor herstel van je energiebalans en vergroting van je veerkracht.


lees meer »

Ontwikkelen van welzijn en effectiviteit voor individuen en teams

 

Als coach, trainer en facilitator en met een onderscheidende aanpak, inspireer en activeer ik individuen en teams om wezenlijke verbindingen aan te gaan: met zichzelf én met anderen.

 

Wezenlijke verbindingen dragen bij aan het vinden van duurzame oplossingen voor de vele vraagstukken waar we voor staan - zowel in organisatieverband als in de privésfeer.